Ik wil de voorwaarden, disclaimer en privacy informatie bekijken

 

Van onze voorwaarden maken wij geen geheim. Ons doel is om open en transparant te zijn in onze communicatie met jou. Daarom kun je onze duidelijke voorwaarden meteen hieronder lezen. Bovendien kun je deze heel gemakkelijk printen. Ook onze disclaimer en privacy informatie hebben we hieronder voor jou beschikbaar gesteld. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website kan ook zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment worden aangepast. Energiewacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie op de website. Op alle informatie die op deze website te vinden is rust copyright. Niets van de informatie op deze website mag verveelvoudigd, verspreid en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

E-mail

De informatie in onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. Er kunnen daarom alleen rechten worden ontleend aan officiële documenten en contracten en niet aan de inhoud van onze e-mailberichten.

 

Onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) kunnen bovendien vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bedoeld is voor de geadresseerde. Wanneer je per abuis een e-mail ontvangt die niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht inclusief eventuele bijlagen te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Privacyverklaring

Alle aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie is bij ons in veilige handen. Persoonsgegevens worden conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens strikt vertrouwelijk door ons behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt. Energiewacht deelt of verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden. Wanneer wij je gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden gebruiken, vragen wij voorafgaand om je toestemming.


Communicatie

Wanneer je digitaal of schriftelijk met ons communiceert door middel van bijvoorbeeld e-mail, worden je berichten door ons bewaard. Bij je communicatie vragen wij je om persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Die persoonlijke gegevens stellen ons in staat je vragen zorgvuldig te beantwoorden. Die gegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde servers. De aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie wordt op geen enkele wijze met derden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

© 2017, Energiewacht.

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer