Ik wil de voorwaarden, disclaimer en privacy informatie bekijken

 

Van onze voorwaarden maken wij geen geheim. Ons doel is om open en transparant te zijn in onze communicatie met jou. Daarom kun je onze duidelijke voorwaarden meteen hieronder lezen. Bovendien kun je deze heel gemakkelijk printen. Ook onze disclaimer en privacy informatie hebben we hieronder voor jou beschikbaar gesteld. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Gedragscodes

Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Energiewacht. Om dit te garanderen heeft Energiewacht in samenwerking met branche organisatie Techniek Nederland een gedragscode opgesteld (Gedragscode 1 en Gedragscode 2). Hierin staat beschreven waaraan Energiewacht voldoet bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten voor de huur of lease van toestellen.

 

Gedragscode consument en leverancier:

Meer informatie over deze gedragscode? Stuur een e-mail met je vraag onder vermelding van ‘Gedragscode Energiewacht’ naar contracten-beheer@ewacht.nl

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website kan ook zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment worden aangepast. Energiewacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie op de website. Op alle informatie die op deze website te vinden is rust copyright. Niets van de informatie op deze website mag verveelvoudigd, verspreid en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

E-mail

De informatie in onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. Er kunnen daarom alleen rechten worden ontleend aan officiële documenten en contracten en niet aan de inhoud van onze e-mailberichten.

 

Onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) kunnen bovendien vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bedoeld is voor de geadresseerde. Wanneer je per abuis een e-mail ontvangt die niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht inclusief eventuele bijlagen te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Privacyverklaring

Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt is bij ons Energiewacht BV – onderdeel van de E.ON Groep - in vertrouwde handen. Persoonsgegevens worden conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strikt vertrouwelijk door ons behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt. Voor een uitgebreide uitleg hoe we met persoonsgegevens omgaan hebben we een privacyverklaring opgesteld. 

 

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage in je persoonsgegevens of wil je een overzicht van je gegevens ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik van je gegevens beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail. 

 

Stuur een e-mail naar AVG@ewacht.nl of stuur een brief naar Energiewacht BV,  Postbus 470, 8000 AL Zwolle. We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Om je identiteit vast te stellen, kunnen we daarom aanvullende informatie van je vragen.

© 2022, Energiewacht

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Wij zijn Energiewacht

Energiewacht, Geas Energiewacht en Energiewacht Groep gaan samen verder als één bedrijf onder één naam.

Sluiten